SEN development s.r.o. is a development company
Na českém trhu působíme od roku 1994. Podíleli jsme se na realizaci desítek projektů.

Lípa Centrum

Pořízeno: 1995
Výměra: 10000 m2
Využit: 

Účast Sen development:

  • strategické plánování projektu
  • studie proveditelnosti/marketingová studie
  • příprava výběrového řízení
  • právní služby
  • vyjednání dohod
  • FINANCování
  • koordinace stavebního řízení
Zpět na seznam
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich