SEN development s.r.o. is a development company
Na českém trhu působíme od roku 1994. Podíleli jsme se na realizaci desítek projektů.

SEN Development

SEN development je developerská firma, která je aktivní na českém trhu od roku 1994. Od svého počátku iniciovala a podílela se na realizaci desítek středně velkých a velkých projektů, převážně v Praze. 

Na těchto projektech spolupracovala v následujících oblastech:

Strategické plánování projektu
Financování
Studie proveditelnosti
Urbanistická studie
Příprava výběrového řízení
Architektonické plánování
Právní služby
Technický dozor
Vyjednání dohod
Koordinace stavebního řízení

Mapa projektů