SEN development s.r.o. is a development company
Na českém trhu působíme od roku 1994. Podíleli jsme se na realizaci desítek projektů.

Korunní dvůr

Pořízení: 1998
Výměra:  50 000 m2
Využití:    Rezidenční

Účast Sen development:

  • Strategické plánování
  • Studie proveditelnosti/marketingová studie
  • Právní služby
  • Vyjednání dohod
  • Financování
  • Architektonické plánování

Zpět na seznam
„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich