SEN development s.r.o. is a development company
Na českém trhu působíme od roku 1994. Podíleli jsme se na realizaci desítek projektů.

Drahobejlova 27

Pořízeno: 1999
Výměra:   4 000 m2
Využití:     Kanceláře

Účast Sen development:

  • Strategické plánování projektu
  • Studie proveditelnosti/marketingová studie
  • Právní služby
  • Vyjednání dohod
  • Finacování
  • Urbanistická studie
  • Architektonické plánování
  • Technický dozor
  • Koordinace stavebního řízení
Zpět na seznam
„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich