SEN development s.r.o. is a development company
Na českém trhu působíme od roku 1994. Podíleli jsme se na realizaci desítek projektů.

Loko Libeň

Pořízeno: 2004
Výměra:   3 500 m2
Využití:     Byty, kanceláře, komerce

Účast Sen development:

  • Strategické plánování projektu
  • Studie proveditelnosti/Marketingová studie
  • Právní službyvyjednání dohody
  • Financování
  • Urbanistická studie
  • Architektonické plánování
  • Technický dozor
  • Koordinace stavebního řízení

Více o projektu najdete na www.lokoliben.cz.

Zpět na seznam