SEN development s.r.o. is a development company
Na českém trhu působíme od roku 1994. Podíleli jsme se na realizaci desítek projektů.

Kolbenova

Pořízeno: 2002
Výměra:   30 000 m2  
Využití:     Kanceláře, komerční

Účast Sen development:

  • Strategické plánování projektu
  • Studie proveditelnosti/marketingová studie
  • Příprava výběrového řízení
  • Právní služby
  • Vyjednání dohod
  • Financování
  • Urbanistická studie
  • Architektonické plánování
  • Technický dozor
  • Koordinace stavebního řízení
Zpět na seznam