SEN development s.r.o. is a development company
Na českém trhu působíme od roku 1994. Podíleli jsme se na realizaci desítek projektů.

Balabenka Point

Pořízeno: 2004
Výměra:   12 000 m2
Využití:     Multifunkční

Účast Sen development

  • Strategické plánování projektu
  • Studie proveditelnosti/Marketingová studie
  • Příprava výběrového řízení
  • Právní služby
  • Vyjednání dohod
  • Financování
  • Urbanistická studie
  • Architektonické plánování
  • Technický dozor
  • Koordinace stavebního řízení

Balabenka Point je dlouhodobý developerský projekt, který se skládá z několika budov s kancelářským, bytovým a komerčním využitím. Více info o projektu na www.balabenka-point.cz

Budova D
Budova A
Budova C - 2.NP
Budova C - 2.NP
Budova C - detail komínu ve 2.NP
Budova C
Galerie Hala C
Budova A - centrální recepce
Zpět na seznam