SEN development s.r.o. is a development company
Na českém trhu působíme od roku 1994. Podíleli jsme se na realizaci desítek projektů.

Hall Office Park

Pořízeno: 2000
Výměra:   26 000 m2
Využití:     Multifunkční

Účast Sen development:

  • Strategické plánování
  • Studie proveditelnosti/marketingová studie
  • Příprava výběrového řízení
  • Právní služby
  • Vyjednání dohod
  • Financování
  • Urbanistická studie
  • Architektonické plánování
  • Technický dohor
  • Koordinace stavebního řízení
Zpět na seznam
„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich