SEN development s.r.o. is a development company
Na českém trhu působíme od roku 1994. Podíleli jsme se na realizaci desítek projektů.

Areál Kbely

Pořízeno:  2016
Výměra:    150 000 m2              
Zastavěná plocha: 70 000 m2
Využití:     Komerčně -industriální 

Účast Sen development:

  • Strategické plánování projektu
  • Studie proveditelnosti/marketingová studie
  • Příprava výběrového řízení
  • Právní služby
  • Vyjednání dohod
  • Financování
  • Urbanistická studie
  • Architektonické plánování
  • Technický dozor
  • Koordinace stavebního řízení

Projekt koupě a revitalizace areálu bývalého PALu Kbely, který se nachází v severovýchodní části Prahy, na uzlu hlavních výpadovek silnic na Drážďany, Mladou Boleslav, Hradec Králové. Cílem projektu je postupná přeměna a zatraktivnění areálu pro široké spektrum uživatelů, pronajmutí maximálního množství nemovitého majetku nebo prodej částí areálu. Více info na www.arealkbely.cz.

Zpět na seznam
„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich